Povijest Društva

Hrvatsko planinarsko društvo „Sokolovac“ Požega

Hrvatsko planinarsko društvo „Sokolovac“ Požega utemeljeno je 1898. godine. Prije čina utemeljena požeške podružnice Hrvatskog planinarskog družtva, Središnjica HPD u Zagrebu je imenovala povjerenike HPD-a za Požegu u osobama dvojice uglednih Požežana, Franje Cirakija i Ignjata Thallera, koji su radili na osnivanju i ustrojavanju planinarske podružnice, a koji čin je realizirao Julije Kempf 1898. godine.

Godine 1900. požeška podružnica „Papuk“ HPD-a je ustrojena po novim pravilima i imala je 50 članova. „Društvo (Hrvatsko planinarsko družtvo u Zagrebu) u drugoj godini svoga života po novim pravilima imalo je u svemu tri podružnice: „Visočica“ u Gospiću s 57 članova, „Strahinjčica“ u Krapini sa 47 članova i „Papuk“ u Požegi s 50 članova, te da uz 321 člana u središnjici ima i 153 člana u podružnicama“ (v. R. Heli, „Stoljeće požeškog planinarstva“, str.14.). Temeljem izloženog, podružnica HPD-a u Požegi spada u krug najstarijih planinarskih društava u Hrvatskoj.

Slaba aktivnost podružnice “Papuk“ trajala je sve do 1915. godine, kada ravnatelj požeške gimnazije prof. Makso Kuntarić s profesorima i đacima inicira osnivanje Hrvatskog narodnog literarno – planinarskog đačkog društva „Sokolovac“. Prvi svjetski rat i njegovo poraće nisu pružali mogućnost dinamičnije planinarske aktivnosti. Činjenica je da uvaženi nestor hrvatskog planinarstva prof. dr. Željko Poljak temeljem arhivskih dokumenta glede aktivnosti požeških planinara spominje organizaciju Slavonskog planinarskog dana 1930. godine upravo u organizaciji podružnice HPD-a. Međutim, organizirana obnova požeške podružnice dogodila se 1933. godine. Uz Julija Kempfa, prvog utemeljitelja podružnice HPD-a, organizacijski dio obnavljanja podružnice je realizirao mladi sudski pripravnik na Okružnom sudu u Požegi Tomislav Mrnjavčić. Nadolazeća ratna oluja utihnula je rad podružnice HPD-a „Sokolovac“. Nakon okončanja II. svjetskog rata i dijelom poraća, godine 1950. dolazi do druge obnove planinarskog društva u Požegi.

Stjepan Lovrić-Stipa okupivši dijelom predratne planinare i ljubitelje planinarstva, 12.veljače 1950. godine osniva Planinarsko društvo „Sokolovac“ Slavonska Požega. Od obnove sve do danas požeško planinarstvo djeluje u kontinuitetu, polučivši pritom izvanredne društvene rezultate kako na promicanju planinarskog pokreta, tako i u izgradnji planinarskih objekata, uređenju toplica u Velikoj i u izgradnji jednog od najvećih i najljepših planinarskih domova u Hrvatskoj. Zasluga je to mnogih planinarskih velikana; Stjepana Lovrića, Slavka Novosada, Franje Grbca, Antuna Petkovića, Žarka Baćikina, Antuna Mište, Antuna Petkovića, Ivice Martineka i drugih.

Posljednja dekada od 1994. godine s pravom nosi epitet „zlatnog doba požeškog planinarstva“ kada su postignuti iznimni izletnički i radni rezultati Hrvatskog planinarskog društva „Sokolovac“. Stotine i stotine društvenih izleta, pohoda na visoka gorja diljem Europe, Afrike i Južne Amerike, brojne društvene sekcije i planinarske priredbe: „Papučki jaglaci“, „Martinjski izleti“, spomen izleti „Tragom putopisa Julija Kempfa“, Susreti planinara pjesnika i slikara na Sovskom jezeru, zatim organizirani susreti slavonskih planinara, kao i Dan hrvatskih planinara 1998. u prigodi stoljeća požeškog planinarstva. Čelni ljudi te dekade bili su dr. sc. Antun Lovrić 17 godina, Boris Miler dipl. ing. 1 godinu, i Katica Bartošek, ekonomistica, 2 godine.

Uz bogatstvo strogo planinarskih sadržaja, požeški planinari imali su i bogatu izdavačku aktivnost Biblioteke “Papuk”, objavivši nekoliko zanimljivih i poučnih knjižnih uradaka i 2014. godine, kao krunu svega, monografiju “Požeško planinarstvo”, autora dr. sc. Antuna Lovrića.
U Društvu djeluju brojne sekcije: visokogorska, gospodarska, markacijska, foto-sekcija, ekološka sekcija, sekcija društvenih vodiča.
Publikacije Društva se objavljuju kroz Biblioteku „Papuk“.

Rad HPD-a “Sokolovac” je prepoznat i od udruge “Slavonski planinari” i Hrvatskog planinarskog saveza, pa je tako naše Društvo domaćin Dana slavonskih planinara 2018., i Dana hrvatskih planinara 2023.

Na godišnjoj skupštini u siječnju 2017. godine za predsjednika Društva po drugi puta izabran je Predrag Livak, dok dužnost dopredsjednika za gospodarske sadržaje obnaša Drago Mikel, a dopredsjednica za društvene sadržaje je Snježana Poljak. Blagajnica Društva je Nada Radmanović, a tajnik je Darko Majski.