Upravna tijela

Tijela HPD-a Sokolovac Požega u mandatu 2021.-2025.

Upravni odbor:

1. Silvija Čajka
2. Ivana Šljerić
3. Lidija Šljerić
4. Mario Tauš
5. Hrvoje Mikolčević
6. Bruno Horvat
7. Zdenko Miletić
8. Mijo Mitrić
9. Dragan Davidović
10. Damir Devčić
11. Željko Emić
12. Anamarija Marković
13. Goran Hruška
14. Slavko Lončarević
15. Damir Matoković
16. Ratimir Čajka

Članovi Suda časti: Dragutin Tomić, Dragoljub Miščević, Dragica Anić

Zamjenici članova Suda časti: Nevenka Mitrić, Barbara Blažević, Spomenka Mušec

Članovi Nadzornog odbora: Kaja Bartošek, Anka Vuković, Predrag Livak

Dopredsjednici: Silvija Čajka i Damir Matoković

Predsjednik: Bruno Horvat